موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

اخبار موسسه

بازدید روز پرستار

۳۱فروردین ۱۳۸۹ : آقایان مهندس دولت آبادی و مهندس برزویی معاونت های شهرداری سبزوار برای بزرگداشت روز پرستار به آسایشگاه مراجعه نموده و با اهدا شاخه های گل به کارکنان بخش این روز را به آنها تبریک گفتند.

متن کامل

رفع مشکلات خانه باران

۱۸ فروردین : در این روز پس از مدتها پیگیری و طی مراحل اداری بالاخره کمیسیون مربوطه در سازمان مسکن و شهرسازی خراسان با تغییر کاربری زمین های خانه باران موافقت نموده و با این ترتیب یک گام بلند به سمت ادامه عملیات ساختمانی خانه باران برداشته شد.

متن کامل

سخن آغاز

اکنون دهمین سال ایجاد این مؤسسه خیریه مردمی است، مؤسسه با هدف کمک رسانی به خانواده های دردمند ایجاد شده است. هم اکنون این مؤسسه یکصد نفر مددجو را تحت پوشش قرار داده و این در صورتی است که ظرفیت نهایی این آسایشگاه ۲۰۰ نفر می باشد ولی بعضی از

متن کامل