موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه info@mehrasa.ir
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

روزانه

۲۷بهمن ۸۹

در پی بازدید لذت بخش ما از مجتمع آموزشی نیکوکاری توان یابان مشهد  در ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۹،  ۴ شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۹ آقای هدایی مدیر عامل با ذوق این مجتمع به همراه چند نفر از کارکنان نیکوکارشان به خانه ی سبز و پر از مهر ما آمدند. تجدید

متن کامل

۲۰بهمن ۸۹(حضور پر مهر دانشجويان همداني)

دیروز یعنی چهارشنبه ۲۰بهمن ۱۳۸۹ برگ شیرین دیگری در دفتر زندگی ساکنین این مؤسسه ورق خورد. ساعت ۶ بعد از ظهر حدود ۵۰۰ نفر از دانشجویان علوم پزشکی همدان همراه با مسئولین آنها که در پایان اردوی زیارتی از مشهد مقدس به سمت همدان

متن کامل