موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه info@mehrasa.ir
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

روزانه

۱۵ فروردین ۹۰(جلسه تقدیر از کارمندان نمونه)

سختی های زیادی در ثانیه های هستی هستند، که بدون یاری همراهانمان دوام نمی آوریم. ما نمی توانیم بدون توجه به دیگران بگوییم که دستیابی به این موفقیت ها فقط از خودمان بوده است و فقط خودمان را تحسین کنیم، انگیزه ای که داشتیم با همت چندین همراه موجب این

متن کامل

تحویل سال

وقتی روح بهار نزدیک زمین می شد،درخانه ی امیرالمومنین (ع) در کنار دختران مهتاب بودیم و دعا خواندیم که: خداوندا حالمان را به بهترین حال ها دگر گون کن. زمان دمیده شدن بهار در جان زمین صبح گاه دوشنبه برایمان معنایی دیگر گرفت چرا که آنها کسانی هستند که شبیه

متن کامل