موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

روزانه

بازديد دانشجويان دانشگاه پیام نور

۱۲ آذر ۱۳۸۹: جمعي از دانشجويان دانشگاه پیام نور سبزوار از آسايشگاه بازديد نمودند و طي بازديد با صحبت هاي  مسئول روابط عمومي با چگونگي زندگي مددجويان در آسايشگاه آشنا شدند و تحت تاثير محيط شاد و رفاه زندگي مددجويان قرار گرفتند.

متن کامل