موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

لحظه ی سال نو (۲۹اسفند ۱۳۹۲ و آغاز سال ۱۳۹۳)

بوی تو می آید از بهار
بهار می رسد و بوی یار می آید
بهار بود که مجنون اسیر لیلی شد

بویی را حس میکنم که مرا آشفته میکند،
همان بوی عاشقی
همان بوی تازگی بوی روییدن محبت.
آری این بوی بـــــهار است .
بوی بهار بهترین هدیه خداست برای آغاز شدن .
بهار همیشه میماند اگر آن را فقط یک فصل ندایم .
بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه که در لحظه ی سال تحویل دخترانمان را در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین(ع) سبزوار تنها نگذاشتند.

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه

بوی بهار تقدیم به همه ی دوستان و عزیزان همراه