موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

برنامه های آینده

برای بهره بردای کامل از آسایشگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین باید کارهای باقیمانده زیر نیز به سرانجام برسد:

۱-ساخت درمانگاه ویژه معلولین

۲-تخریب ساختمان قدیم اداری و احداث ساختمان مناسب اداری جدید

۳-تکمیل محوطه در حال انجام و توسعه ی فضاهای سبز و بازی مناسب برای مددجویان

۴-ایجاد رختشویخانه جدید و مناسب