موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

۱۷ اردیبهشت ۹۳

دخترانمان به اردوی تفریحی در روستای خیرآباد رفتند و در این اردوی یک روزه هبه همراه مددیارانشان به کوههای اطراف خیرآباد ساعات خوشی را گذراندند.

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

DSCF2362

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

اردوی بهاری دختران آسایشگاه امیرالمومنین(ع)سبزوار

DSCF2396