موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

۳۱ اردیبهشت ۹۳

جلسه ی انجمن بانوان طبق رسم هرماهه در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار میگرد. در این جلسه بانوان نیکوکار به دور هم جمع می شوند و از اخبار ماه گذشته آسایشگاه مطلع می شوند و برای ماه آینده اگر کاری باشد که نیاز به کمک این بانوان باشد ایشان درجریان قرار میگیرند و در زمان مناسب به کمک آسایشگاه می آیند.

در این جلسه از بانوان معلم با اهدای شاخه گلی تقدیر به عمل آمد.

آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین(ع) سبزوار

آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین(ع) سبزوار