موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

شانزدهمین سالگرد تاسیس موسسه

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ در 6:00 pm موسسه خیریه امیرالمومنین سبزوار خرید بلیط

شانزدهمین سالگرد تاسیس موسسه

2017/02/11 18:00:00
دیگران به این مهم دعوت کنید