موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

عزت ثانی نژاد

مددجو

تاریخ تولد : ۴ اردیبهشت ۱۳۳۵


تاریخ پذیرش : ۱ دی ۱۳۸۴


بهره هوشی : ۲۰