موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

فاطمه کارگر اردیزی

مددجو

تاریخ تولد : ۱ فروردین ۱۳۳۸


تاریخ پذیرش : ۱۱ آذر ۱۳۸۲


بهره هوشی : ۳۰