موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

برچسب خورده بعنوان : دادستان سبزوار

بازدید جناب آقای فرزی دادستان محترم سبزوار

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹: اولین بازدید جناب آقای فرزی دادستان محترم سبزوار از آسایشگاه در این روز صورت گرفت. طبق معمول همه قسمت های آسایشگاه دیده شد و فعالیت های مدیران آن به اطلاع ایشان رسید.

متن کامل