موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

برچسب خورده بعنوان : فرهنگ سرای آفتاب

چهارمین جلسه با فرهنگسرای آفتاب و مؤسسه فرهنگی هنری انتظار قائم

۱۸ خرداد۱۳۸۹: در این روز چهارمین جلسه با فرهنگسرای آفتاب و مؤسسه فرهنگی هنری انتظار قائم در محل آسایشگاه برگزار گردید. هدف از این جلسات برگزاری یک برنامه فرهنگی در جهت معرفی هر چه بیشتر آسایشگاه امیرالمؤمنین(ع) بین همشهریان گرامی است

متن کامل