موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی

هیات داوران پنجمین جشنواره سفره های هفت سین و سبزه موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار آراء خود را به شرح ذیل در اختتامیه ی این جشنواره اعلام کردند.

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد با انتخاب ویژه در سفره های آپارتمانی به سفره شماره ۵ سرکار خانم معصومه موثقی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد با انتخاب ویژه در سفره های سنتی به سفره شماره ۶ سرکار خانم طاهره نوروزی فرد

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد با انتخاب ویژه در سفره های آپارتمانی به سفره شماره ۵ سرکار خانم معصومه موثقی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد با نگاهی ویژه و به خاطر سادگی و بهره مندی مناسب از نمادها به سفره شماره ۴ به سرکار خانم معصومه کرمانی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد را با نگاهی ویژه به خاطر تمایز در نوع نگاه و ایجاد فضائی کاملا متفاوت به سفره ی شماره ۱۵ به سرکار خانم سارا دلقندی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد در مقام سوم سفره های آپارتمانی مشترکا به سفره ی شماره ۷ سرکار خانم اسماء اتحادی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد در مقام سوم سفره های آپارتمانی مشترکا به سفره ی شماره ۹ سرکار خانم مژده واسعی

لوح تندیس به همراه مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در مقام دوم سفره های آپارتمانی به سفره ی شماره ۲۰ سرکار خانم زهرا رازقندی

لوح تندیس به همراه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد در مقام اول سفره های آپارتمانی به سفره ی شماره ۱۸ سرکار خانم ملیکا عفیفی نیا

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد در مقام سوم سفره های سنتی مشترکا به سفره ی شماره ۱۷ سرکار خانم مائده تاج آبادی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد در مقام سوم سفره های سنتی مشترکا به سفره ی شماره ۳ سرکار خانم عفت صفاری

لوح تندیس به همراه مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در مقام دوم سفره های سنتی به سفره ی شماره ۱۱ سرکار خانم فاطمه ناصری فرد

لوح تندیس به همراه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد در مقام اول سفره های سنتی به سفره ی شماره ۸ سرکار خانم فاطمه شهرآبادی

لوح تندیس به همراه مبلغ  پانصد هزار ریال وجه نقد در مقام سوم سبزه به سبزه شماره ۳ سرکار خانم سارا مهدوی

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد در مقام دوم سبزه به سبزه شماره ۱۰۶ سرکار خانم ملیکا عفیفی نیا

لوح تندیس به همراه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد در مقام اول سبزه به سبزه ی شماره ۱۰۴ سرکار خانم زهرا رازقندی

دبیر خانه پنجمین جشنواره سفره های هفت سین و سبزه ایرانی در نظر سنجی پیامکی و با احتساب آرا مبلغ پانصد هزار ریال وجه نقد را با انتخاب و نگاه مردمی به سبزه شماره ۱۰۷ سرکار خانم سارا مهدوی اهدا کرد  و همچنین در بخش سفره های هفت سین مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد را ب هسفره شماره ۹ سرکار خانم مژده واسعی اهدا کرد .

سال نو بر همگی خوش

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار


اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

اختتامیه پنجمین جشنواره سبزه و سفره هفت سین ایرانی در آسایشگاه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *