موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین (ع) سبزوار | مهرآسا
ایمیل موسسه payam_mehrvarzan@yahoo.com
با ما در تماس باشید ۰۵۱۴۴۶۴۶۵۵۱

۱۳ آذر روز جهانی معلولین

گزارش تصویری گرامیداشت روز جهانی معلولین در موسسه خیریه معلولین ذهنی امیرالمومنین(ع) سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

مراسم آماده سازی روز جهانی معلولین ذهنی امیرالمومنین ع سبزوار

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

 


گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

گروه دف زنان داروگ رونق بخش مراسم روز جهانی معلولین

حضور نماینده محترم شهرستان سبزوار جناب آقای سبحانی فر و ریاست محترم بهزیستی سرکار خانم کسرایی

حضور نماینده محترم شهرستان سبزوار جناب آقای سبحانی فر و ریاست محترم بهزیستی سرکار خانم کسرایی و همراهانشان

گرامیداشت روز جهانی معلولین

گرامیداشت روز جهانی معلولین

گرامیداشت روز جهانی معلولین

گرامیداشت روز جهانی معلولین

گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور معاون محترم فرماندار آقای میردشتی در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور معاون محترم فرماندار آقای میردشتی در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز معلولین در موسسه

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز معلولین در موسسه

حضور جمعی از اعضای محترم شورای شهر در گرامیداشت روز معلولین

حضور جمعی از اعضای محترم شورای شهر در گرامیداشت روز معلولین

حضور جمعی از اعضای محترم شورای شهر در گرامیداشت روز معلولین

حضور جمعی از اعضای محترم شورای شهر در گرامیداشت روز معلولین

حضور جمعی از اعضای محترم شورای شهر در گرامیداشت روز معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

حضور مسئولین محترم در گرامیداشت روز جهانی معلولین

 

 

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *